BIPWtorek, 04.10.2022

Nowości na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

W ostatnim czasie na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 www.wrpo.wielkopolskie.pl pojawiło się kilka nowości. Aby ułatwić Państwu nawigację, piszemy o niektórych zmianach.

1. W zakładce NABORY WNIOSKÓW publikujemy informacje dotyczące konkursów ogłaszanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umieszczono tam ogłoszenia konkursowe, wzory wniosków, regulaminy, instrukcje wypełniania wniosków, a także niezbędne załączniki.

NABORY WNIOSKÓW

2. W zakładce OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW umieściliśmy dokumenty, które powinien poznać każdy beneficjent ubiegający się o środki w ramach WRPO.

OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW

3. Kolejna zakładka KONSULTACJE - WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW DOT. INFORMACJI I PROMOCJI - to projekt wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie Informacji i Promocji.

KONSULTACJE - WYTYCZNE DLA BENEFICJENTÓW DOT. INFORMACJI I PROMOCJI

4. W zakładce KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW przedstawiamy kryteria wyboru projektów w ramach WRPO, zaakceptowane przez Komitet Monitorujący WRPO w dniu 8 lutego 2008 roku.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

5. Załącznik do zakładki PYTANIA I ODPOWIEDZI zawiera poprawione - krótkie i konkretne wyjaśnienia najczęstszych zadawanych pytań związanych z funduszami europejskimi przyznanymi Polsce na lata 2007-2013.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych