BIPSobota, 31.7.2021

Nowy harmonogram ogłaszania konkursów w ramach WRPO 2007-2013
 

W dniu dzisiejszym został opublikowany nowy harmonogram ogłaszania konkursów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Harmonogram przyjęto uchwałą Nr 1402/2008 Zarządu Województwa w dniu 5 czerwca br.
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 jest odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków. Mając na celu sprawną i efektywną realizację WRPO, istotne jest by potencjalni beneficjenci poinformowani byli z wyprzedzeniem o planowanych terminach ogłaszania naborów i składania wniosków. Harmonogram ten może być aktualizowany w ciągu roku ze względu na zmiany wynikające z etapów wdrażania WRPO.

Harmonogram dostępny jest na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych