BIPSobota, 25.3.2023

Obchody z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w 2009r.

W Gnieźnie, kolebce polskiej państwowości uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się Mszą św. w Katedrze Gnieźnieńskiej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył bp Bogdan Wojtuś. Druga część uroczystości odbyła się na placu Katedralnym przy pomniku Bolesława Chrobrego. Udział w niej wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele władz powiatu, miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, przedstawiciele powiatowych inspekcji i Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji i straży pożarnej,delegacje kombatantów, Związek Harcerstwa Polskiego, organizacji samorządowych, zakładów pracy, przedstawiciele placówek oświatowych i młodzieży, mieszkańcy miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego. Obchody uświetniła kompania honorowa z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu prowadzona pod dowództwem kapitana Piotra Gołębiaka, Pododdział Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pod dowództwem nadkomisarza Janusza Wardy oraz Pododdział Ochotniczych Straży Pożarnych pod dowództwem druha Zdzisława Michałowskiego. Wartę przy pomniku wystawiły Straż Miejska oraz harcerze. Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego. Zgromadzonych na placu powitała Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska, która poprowadziła drugą część uroczystości. Następnie głos zabrał gospodarz powiatu, Starosta Gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski, który w swym przemówieniu zwrócił uwagę na wkład Polaków w rozwój cywilizacyjny Europy i świata. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było jednym z wielu przykładów.

„Mało kto pamięta, że w XVI i XVII wieku Rzeczpospolita Polska była najswobodniejszym państwem w Europie, w którym przeważała wolność konstytucyjna, obywatelska i umysłowa" – wymieniał starosta. Wyjątkowe znaczenie miało powstanie trwającej przez stulecia unii polsko-litewskiej, jako dobrowolnej unii obojga narodów, które sfederowały się na absolutnie równych prawach. W tamtych wiekach znano zaś na ogół federowanie ,,tylko na drodze masowych egzekucji i zniszczenia’’. Tak np. ,,federowała’’ się Anglia z Irlandią i Szkocja z Walią. Do najchlubniejszej karty polskiej historii należą stulecia polskiej tolerancji religijnej, uważanej za wyjątkową w całej ówczesnej Europie. Przez kilka stuleci Polska była jedynym schronieniem dla Żydów prześladowanych wszędzie indziej w Europie. W książce ,,Boże igrzysko’’ prof. Norman Davies pisał m.in. ,, Na przestrzeni wieków poprzedzających okres rozbiorów Rzeczpospolita przyciągała stopniowo największą w Europie społeczność żydowską. Rozrastała się ona o wiele szybciej niż jakakolwiek inna grupa społeczna. W XIX wieku ziemie podzielonej rozbiorami Polski były największą na świecie przystanią dla zasobów siły roboczej i intelektualnego dynamizmu Żydów, w czasie, gdy wielki exodus do Ameryki sięgnął szczytu na ziemiach polskich żyło już 4/ 5 wszystkich Żydów świata”. Krzysztof Ostrowski przypomniał również wielowiekową rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa i walki Polaków z komunizmem i hitleryzmem. Po wystąpieniu starosty porucznik Michał Ryter z 33. Bazy Lotniczej w Powidzu odczytał apel pamięci, który zakończyła salwa honorowa. Po nim odegrano hejnał Powiatu Gnieźnieńskiego. Obecne delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem Roty i wypuszczeniem w niebo gołębi na znak pokoju i wolności.

Uzupełnieniem tegorocznych uroczystości był wieczorny koncert pn. „Polskie śpiewanie”. Wspólnie z mieszkańcami powiatu śpiewano na gnieźnieńskim Rynku patriotyczne pieśni.Ze sceny przybyłych mieszkańców przywitali: starosta gnieźnieński – Krzysztof Ostrowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu – Danuta Winiarska.Koncert poprowadził Lech Makowiecki, lider zespołu Zayazd. Frekwencja przeszła oczekiwania organizatorów, albowiem jeszcze przed rozpoczęciem koncertu rozdane zostały przez harcerzy wszystkie śpiewniki, przygotowane na okoliczność wspólnego śpiewania.Razem zaśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Polski”, „Witaj majowa jutrzenko”, „Wojenko, wojenko”, „ Przybyli ułani”, „Pierwsza Brygada”, „Hej, hej Ułani”, „Deszcz jesienny deszcz”, „Pałacyk Michla”. Nie zabrakło też regionalnej twórczości, na scenie wystąpił zespół śpiewaczy z Witkowa „My Młodzi”, przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.Natomiast najmłodsza solistka wieczoru na scenie zaśpiewała piosenkę „Na Wawelu”. Śpiewane były również ballady Adama Mickiewicza, które pobudziły publiczność nie tylko do śpiewania, ale także do tańca. Wesołe, rozśpiewane twarze uczestników mogą świadczyć o tym, że 3 Maja w Gnieźnie był patriotycznie i radośnie świętowany.
 

Monika Wróbel

 

 

Uroczystości w Katedrze Gnieźnieńskiej
 

 

 


 

 

 

 

 

fot. J. Andrzejewski

 

Uroczystości na placu Katedralnym przy Pomniku Bolesława Chrobrego
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. J. Andrzejewski

 

 

 


 

 

 

 

 


 

fot. Gniezno.com.pl

 

Gnieźnieński Rynek - koncert pn "Polskie śpiewanie"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. J. Andrzejewski
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki