BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Płatne praktyki/staże zawodowe dla 300 uczniów

1. regulamin staży praktyk-1a.pdf

2.Umowa o staz - zal.  do reg.-1a.pdf

3. Wniosek o przyznanie stypendium  - zal. 2 do reg. .docx

4. Wniosek o refundację kosztów dojazdu - zał. nr 3 do reg..docx

5.  Program_stazu_powiat zał. 1 do umowy (1) (zmiana).docx

6. Wzór zaświadczenia (2) - zał. 2 do umowy (zmiana).docx

7. Lista obecności zal. 3 do umowy nowa (zmiana).docx

8. Dziennik stażu praktyki zal. 4 do umowy nowy.docx

9. Wniosek o refundację dodatku - zal. nr 5 do umowy edit (zmiana).docx

9.A. Załącznik nr 5 do Umowy trójstronnej o organizację stażu nowe-(zmiana).docx

10  Oświadczenie przedsiębiorcy - zal. nr 6 do umowy.docx

10 a Załącznik nr 6A do Umowy trójstronnej o organizację stażu (zmiana).docx

11. zal nr 7 do umowy umowa powierzenia WRPO edit (zmiana).pdf

12. zal nr 8 do umowy trojstronnej oswiadczenie stan epidemii staz.docx

13. Wniosek o refundację kosztów badań lekarskich, odzieży roboczej - zał. nr 4 do reg..docx

ABC stażysty -praktykanta-2020.odt

Formularz danych do zawarcia umowy stażowej_1.docx

Staze_zarzadzenie.pdf

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki