BIPNiedziela, 03.7.2022

Powiatowy Urząd Pracy

 

Adres:

 

ul. Sobieskiego 20,
62-200 Gniezno

 

Telefon:  (61) 426-16-49, (61) 426-44-34

Fax: (061) 426 11 62

e-mail: pupgniezno@pup-gniezno.pl
strona: www.pup-gniezno.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30
poniedziałek-dyżur w godzinach 15:30 - 16:00

Dyrektor:

 • Dyrektor Małgorzata Matczak | pokój 209 | tel. 61 426 44 35
 • Zastępca Dyrektora: Magdalena Cieślewicz | pokój 207 | tel. 61 426 44 35

Informacja:

 

 • tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34

Zakres działalności:

Celem działania Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie jest realizowanie w praktyce założeń polityki społecznej opracowanej przez MPiPS a w szczególności:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy;
 • ułatwianie pracodawcom pozyskiwania pracowników;
 • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom zwolnień z pracy oraz łagodzenie tych skutków;
 • rejestrowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienialub szkolenia, a w razie braku takich propozycji wypłacanie uprawnionym zasiłków;
 • inicjowanie i finansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudniania absolwentów;
 • prowadzenie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej;
 • inicjowanie i wspieranie klubów pracy.

Wykaz stanowisk pracy:

 • Główny Księgowy: Dawid Kułakowski / pokój 212 / tel. 61 669 70 31

  Stanowiska księgowe / pokój 210 i pokój 211 / tel. 61 669 70 39
   
 • Radca Prawny / pokój 206 / tel.  61 669 70 28
   
 • Samodzielne stanowisko ds.zamówień publicznych i obsługi administracyjnej: / pokój 204/ tel. 61 6697021
   
 • Samodzielne stanowisko ds.informacji i promocji: / pokój 208 / tel. 61 426 44 35
   
 • Główny specjalista ds. informatyki: /pokój 202 / tel.61 669 70 14

  Informatyk : / pokój 202 / tel. 61 6697014
   
 • Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń, Informacji i Administracji: Jerzy Koczan / pokój 111 / tel.  61 669 70 29 

  Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń oraz rejestracji:
   
 • Rejestracja osób bezrobotnych: / pokój 110 / tel.  61 669 70 27
   
 • Stanowiska ds. ewidencji i świadczeń:
  / pokój 105 / tel.  61 669 70 25 / pokój109 / tel.  61 669 70 27  / pokój 107 i 108 / tel. 61 6697026, / pokój 201 / tel. 61 6697040
   
 • Stanowisko ds. archiwizacji dokumentów: / pokój 104
   
 • Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej- Renata Kościelniak / pokój 112 / tel.  61 669 70 30 

  Pośrednicy pracy:

  / pokój 5 / tel. 61 669 70 11 , / pokój 6 / tel. 61 669 70 12 , / pokój 7/ tel.61 669 70 13, / pokój 10 / tel. 61 669 70 32, / pokój 14 / tel. 61 669 70 18, / pokój 15 / tel. 61 669 70 19, /pokój 16 / tel. 061 669 70 20, / pokój 19 / tel. 61 669 70 33, / pokój 20 / tel. 61 669 70 22

  Doradcy zawodowi:

  / pokój 4 / tel. 61 669 70 10 / pokój 7 / tel. 61 669 70 13 / pokój 10 / tel. 61 669 70 32, pokój 14 / tel. 61 669 70 18 / pokój 15 / 61 669 70 19, / pokój 19 / tel. 61 669 70 33, / pokój 20 / tel. 61 669 70 22
 • Specjaliści ds. programów : / pokój 102 / tel.  61 669 70 15 
   
 • Staże: / pokój 13 / tel.  61 669 7017 
   
 • Stanowiska ds.doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych: / pokój 11 / tel.  61 669 70 23 
   
 • Stanowiska ds. udzielania dotacji: / pokój 12 / tel.  61 669 70 24 
   
 • Szkolenia dla osób bezrobotnych: / pok. 17 / tel.  61 669 70 16 

   
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych