BIPPoniedziałek, 26.7.2021

Prezentacja

 

 

<cke:object id="\\'mediaPlayer\\'" width="480" height="300" classid="\\'CLSID:22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95\\'" codebase="\\'http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=5,1,52,701\\'" standby="\\'Loading" microsoft="" windows="" media="" player="" components...\\'="" type="\\'application/x-oleobject\\'">

 

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych