BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Rusza akcja
 

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego uruchomiony został adres poczty elektronicznej prostefundusze@mrr.gov.pl. Adres ten jest kanałem kontaktu i zbierania informacji o wszelkich przypadkach nadmiernej komplikacji procedur w instytucjach mających styczność z beneficjentami.

Wszyscy, którzy mają uwagi i pomysły na uproszczenie procedur, mogą przesyłać je na adres elektroniczny lub pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dopiskiem na kopercie „Proste Fundusze”.

Jeżeli jesteś:

 • - beneficjentem projektu funduszy strukturalnych,
  - pracujesz przy wdrażaniu lub rozliczaniu projektów,
  - jesteś urzędnikiem obsługującym proces wdrażania projektów


 •  

to możesz przyczynić się do uproszczenia dostępu i rozliczenia środków funduszy strukturalnych w programach perspektywy 2007-2013.

Informacje te będą trafiać do Departamentu Koordynacji i Zarządzania Podstawami Wsparcia Wspólnoty, który będzie je przedkładał pod obrady zespołu ekspertów przy Ministrze RR, lub będzie przekazywał zgłoszone problemy do rozwiązania specjalnie powołanym grupom ds. uproszczeń systemu przy każdej instytucji zarządzającej programem operacyjnym.

O czym należy pamiętać:

 

 • - Uruchamiany kanał kontaktu ws. uproszczeń systemu i procedur nie jest kolejną ścieżką odwoławczą od decyzji instytucji dystrybuujących środki funduszy strukturalnych. Służy wyłącznie przekazywaniu informacji i pomysłów względem przypadków nadmiernych lub niewłaściwych wymagań proceduralnych.
  - Jeżeli chcesz, aby twoje pomysły i informacje mogły być skutecznie wykorzystane dla poprawy systemu musisz je precyzyjnie opisać podając nazwę programu operacyjnego, działania, czy schematu pomocy oraz instytucji których dotyczą.
  - Przekazywane informacje i pomysły muszą ograniczyć się wyłącznie do programów nowej perspektywy 2007-2013.
  - Pamiętajmy również, że nie wszystko da się uprościć. Trzeba się niejednokrotnie pogodzić z wymogami stawianymi przez Komisję Europejską czy krajowy system finansów publicznych. •  

Więcej informacji o akcji "Proste Fundusze" - na stronie internetowej http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki