BIPŚroda, 29.3.2023

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM  – ZE SZKOŁY NA RYNEK PRACY

 

Cel projektu

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 (128 Kobietom – K i 219 Mężczyznom – M) uczniom i uczennicom (zwanych Uczestnikami Projektu – UP) z 6 szkół ponadpodstawowych - ZSPU, ZST, ZSP nr 3, ZSE, SOSW nr 2
z Gniezna oraz ZSP z Witkowa (Wlkp) - przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez:

 • efektywne doradztwo zawodowe dla 347 UP,
 • kursy i szkolenia dostosowujące kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców (dla 347 UP),
 • staże/praktyki zawodowe realizowane w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami (dla 300 UP,
  w tym 111 K),
 • doskonalenie  umiejętności 10 (3 K, 7 M) nauczycieli zawodu i 3 (2 K, 1 M) doradców zawodowych w toku szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,
 • doposażenie 7 placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt
  i materiały dydaktyczne pozwalające odzwierciedlić realne warunki pracy.

 

Okres realizacji projektu

2018.09.01 r. – 2021.11.30 r.

 

Wartość projektu

1 792 675,14 PLN , w tym kwota dofinansowania: 1 613 407,62 PLN

 

Uczestnicy Projektu

347 uczniów, 10 nauczycieli/ nauczycielek/ instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 3 doradców zawodowych z następujących placówek systemu oświaty kształcenia zawodowego:

 • Szkoły Branżowej I stopnia nr 14 w Gnieźnie z oddziałami Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie (kierunki: krawiec i stolarz);
 • Zespołu Szkół Przyrodniczo - Usługowych (ZSPU)  w Gnieźnie (kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych; technik rolnik, technik mechanizacji rolnictw i agrotroniki);
 • Zespołu Szkół Technicznych (ZST)  w Gnieźnie (kierunki: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik);
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (ZSP) nr 3 w Gnieźnie (kierunki: technik usług fryzjerskich, technik budownictwa);
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych (ZSE) w Gnieźnie (kierunki: technik informatyk, technik logistyk);
 • Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (ZSP) w Witkowie (kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik informatyk);
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (CKZiU)


Formy wsparcia:

 

Więcej informacji o procesie rekrutacji w zakładce Rekrutacja.

 

Masz pytanie? Napisz: szkolnictwo. zawodowe@powiat-gniezno.pl

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki