BIPPiątek, 02.6.2023

Informacje dla obywateli Ukrainy

 

 

Aktualizacja: 14.03.2022, godz. 13:00

--------------------------------------------------------------

Ustawa o pomocy Ukrainie – podstawowe informacje

Ustawa gwarantuje legalność pobytu obywatelom Ukrainy, a także ich małżonkom niemającym obywatelstwa ukraińskiego, którzy wjechali z Ukrainy do Polski od początku rosyjskiej inwazji. Przeczytaj, co podpisana ustawa gwarantuje ukraińskim uchodźcom:

  • Pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie także pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną,
  • uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL i założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy,
  • uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.
  • uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.  
  • uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę.

Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane za okres maksymalnie 60 dni, ale w uzasadnianych przypadkach może być on przedłużony. Świadczenia będą wypłacane na podstawie wniosków.

Ważne: Większość przepisów ustawy nie dotyczy Ukraińców, którzy przebywali w Polsce legalnie przed wojną. Terminy ważności ich wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną jednak na jej mocy wydłużone do końca roku. Nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i obowiązują, co do zasady, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

Informacja dla obywateli Ukrainy przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Przekraczanie granicy

Każdy obywatel Ukrainy może przekroczyć granicę bez względu czy posiada ważny czy nieważny dokument. W nadchodzącym tygodniu będzie procedowana ustawa, która usprawni i przyspieszy procedowanie statusu uchodźców z Ukrainy w kontekście ich pobytu w naszym kraju. RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) sms-ami informuje uchodźców z Ukrainy, że mogą schronić się w Polsce. Granicę mogą przekroczyć nawet nie mając jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Dla uchodźców służby graniczne uruchomiły tak zwane punkty recepcyjne przy przejściach granicznych i punkty informacyjne na dworcach, a PKP darmowe przejazdy.


Pierwsze kroki w Powiecie Gnieźnieńskim

Osoby poszukujące schronienia w powiecie gnieźnieńskim zgłaszają się do Urzędu Gminy. Procedura zgłaszania się uchodźców w gminach powiatu gnieźnieńskiego:

Wariant 1
Jeśli uchodźcy nie oczekują zapewnienia noclegu i wyżywienia wystarczy, że zgłoszą się do Urzędu Gminy, w której znaleźli schronienie i zarejestrują swój pobyt zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ewidencji ludności.

Wariant 2
Jeśli uchodźcy potrzebują noclegu i wyżywienia, Urząd Gminy w uzgodnieniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje obywatela Ukrainy do punktu recepcyjnego. Punkt ten zlokalizowany jest na Międzynarodowych Targach Poznańskich, czynny jest całą dobę. Odpowiednie służby dbają o to, żeby osoby przybywające z Ukrainy otrzymały więcej informacji na temat pobytu w Polsce, ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek, nocleg, a także skierowanie do tymczasowego miejsca zakwaterowania. Pomoc jest udzielana na podstawie informacji o przekroczeniu granicy od 24 lutego, czyli od dnia rozpoczęcia konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

---------------------------------------------------------------

Infolinia +48 61 850 87 77 lub 61 854 99 00

Punkt Recepcyjny: Międzynarodowe Targi Poznańskie (niedaleko Dworca Głównego PKP w Poznaniu)
Punkt czynny całą dobę (24/7).


Punkty wydawania żywności i odzieży dla uchodźców z Ukrainy

W Gnieźnie uruchomione zostały punkty wydawania żywności i odzieży dla uchodźców z Ukrainy.
Obywatele Ukrainy odbierać mogą:

- żywność w siedzibie Caritas, Osiedle Orła Białego 20, przy Szkole Podstawowej nr 10, poniedziałek-piątek, 9.00-14.00.

- odzież i żywność w magazynie prowadzonym przez Powiat Gnieźnieński w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie, poniedziałek-piątek, 12.00-18.00, sobota 9.00-13.00.


Opieka medyczna

W zakresie pomocy medycznej, każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski, w związku  z konfliktem zbrojnym i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do POZ, czy szpitala – otrzyma  pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatele Polscy.


Miejsce schronienia w Gnieźnie 

Miasto Gniezno doraźnie kwateruje uchodźców m.in. w hotelu Lech w Gnieźnie, obecnie przebywa tam grupa kilkunastu osób z Ukrainy. Od 1 marca, codziennie w godzinach od 6:00 do 22:00 pod numerem telefonu 662-233-196  Straż Miejska będzie udzielać informacji związanych z pobytem w Gnieźnie uchodźców z Ukrainy. Ważne: państwo polskie na razie nie finansuje pobytu uchodźców w domach prywatnych. Osoby opiekujące się uchodźcami z Ukrainy organizują to na własny koszt. Przypominamy, że pomoc uchodźcom z Ukrainy koordynuje państwo polskie za pośrednictwem wojewodów.


Zapisanie dziecka do szkoły

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało:

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko. Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się uczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedszkola w Gnieźnie: https://www.gniezno.eu/katalog/lista/k35/

Szkoły podstawowe w Gnieźnie: https://www.gniezno.eu/katalog/lista/k36
 

Szkoły ponadpodstawowe (uczniowie w wieku od 14 lat), których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński:

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego;

II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki;

Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego ( III LO);

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;

Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka;

Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II;

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3;

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie.
 

Oferty pracy dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uruchomił Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym specjalista ds. cudzoziemców udziela wszelkich informacji związanych z zatrudnieniem osobom przybywającym z Ukrainy, w tym prezentację dostępnych ofert pracy w Gnieźnie oraz powiecie gnieźnieńskim.

Gniezno, ul. Sobieskiego 20
Punkt czynny jest w godz.: 7:30 – 15:30.

W tych godzinach funkcjonuje również informacja telefoniczna dla obywateli Ukrainy pod nr tel.: 61 669 70 11 (obsługa w języku polskim). Urząd zbiera również informacje od pracodawców dot. zainteresowania zatrudnieniem cudzoziemców - adres e-mail: d.kubasik@gniezno.praca.gov.pl

UWAGA: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zrzeszająca przedsiębiorców, włącza się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Na stronie (https://wiph.pl/ukraina-oferty/) dostępna jest bezpłatna Platforma Ofert Pracy za pomocą której w jednym miejscu zebrane zostaną oferty pracy dla Uchodźców z Ukrainy.

Platforma będzie na bieżąco aktualizowana i udostępniana podmiotom pomagającym Ukraińcom, jak również jednostkom samorządów terytorialnych. W ten sposób oferty pracy będą docierały bezpośrednio do organizacji wydelegowanych do pomocy Uchodźcom w naszym regionie, a przez nich bezpośrednio do potrzebujących. 

 

Przydatne adresy stron internetowych

Poniżej podajemy przydatne adresy stron internetowych, które rozwieją wszelkie wątpliwości związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy:

1. Infolinia wyłącznie dla obywateli Ukrainy

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua/specjalna-infolinia-dla-uchodzcow-z-ukrainy-i-ich-rodzin-na-terenie-rp

2. Formularze zgłoszeniowe dla osób, które potrzebują pomocy i chcą pomóc

https://pomagamukrainie.gov.pl/

3. Przydatne informacje z wydziały Spraw Cudzoziemców

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/

4. Urząd Miasta w Gnieźnie

https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/205509/pomoc_dla_ukrainy__informacje_aktualizowane
 

Ważne numery telefonów

-   61 854 99 00 lub 61 850 87 77 Wielkopolskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - tu należy dzwonić z wszelkimi pytaniami dotyczącymi uchodźców.

- 61 426 05 10 lub 604-512-000 Straż Miejska, koordynuje pomoc w Gnieźnie (przede wszystkim zakwaterowanie uchodźców).
 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki