BIPCzwartek, 08.12.2022

Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Nazwa sprawy:

Wpis lub zmiana zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
  • godziny przyjęć klientów:
  • poniedziałek: 7.30 – 17.00
  • środa: 7.30 – 14.30
  • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
  • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

Wniosek.

Opłaty:

  • opłata za wpis do ewidencji ośrodków szkolenia kierowców – 500,00 zł
  • opłata za rozszerzenie zakresu działalności – 500, 00 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
  • oryginał potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 0.12

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK.

Decyzja w przypadku odmowy dokonania wpisu lub rozszerzenia zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK.

Wpisu do rejestru ośrodków dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

Termin załatwienia sprawy:

Okres od złożenia wniosku do wydania zaświadczenia nie powinien być dłuższy niż 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach pracy  7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku

lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011roku o kierujących pojazdami (Dz.U.2017.978 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych