BIPSobota, 03.6.2023

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2005 roku

 


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku w następującym składzie:

 

 

 1. Zbigniew Sujak – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej,
 2. Eugeniusz Górniak – Stowarzyszenie PROMYK, Gniezno ul. Sobieskiego 20,
 3. Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 61-777 Poznań, ul. Woźna 12,
 4. Andrzej Klimuk – Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe DIAMENT, Gniezno, ul. Paczkowskiego 4,
 5. Jerzy Imbierowicz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 6. Ewa Polaszewska – Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
 7. Jerzy Bajzert – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, ul. Budowlanych 18/8,
 8. Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
 9. Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
 10. Bogusław Rzyski – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Gniezno, ul. Łaskiego 10,
 11. Adolf Pitura – Federacja Konsumentów, Gniezno, ul. Chrobrego 40,
 12. Jan Rasała – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 13. Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 14. Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 15. Leon Budniak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 16. Marek Szczepanowski – inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 17. Bolesław Dziel – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
 18. Wojciech Gola – Państwowe Ogrody Działkowe im. Grodu Lecha w Gnieźnie,
 19. Waldemar Serocki – Koło Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Andrzej Szczepański - Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
   
§ 2

 


Celem działania Komisji będzie upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego administracją samorządową.

 

 

 

§ 3

 


Traci moc Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku.

 

 

 

 

§ 4

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

ANEKS
do ZARZĄDZENIA NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2005 roku

 


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołana została Komisja Konsultacyjna o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku.

1. w § 1 w punkcie 21. dopisuje się: Stanisław Król – wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie.

Aneks obowiązuje od dnia 04 stycznia 2006 roku.
 

 

 

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów Rejestr i zdawalność OSK Cyfrowy Urząd - Wydział Komunikacji Cyberbezpieczeństwo
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki