BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2007

Na podstawie Aneksu z dnia 16 października 2007r.
do Zarządzenia nr 01/2007 Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 8 stycznia 2007r.

w sprawie : powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 

§1.

W związku ze zmianami kadrowym §1. Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego Nr 01/2007z dnia 8 stycznia 2007r. otrzymuje nowe brzmienie:

Działając na podstawie ustawy z dnia 20.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. Nr 96 z 2003 r. , poz.873 z późniejszymi zmianami / powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31 grudnia 2007 roku w następującym składzie:

 

 

 

1. Wojciech Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ,
2. Marian Pokładecki - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
3. Paweł Koch - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
4. Jerzy Imbierowicz - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
5. Waldemar Webner - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
6. Krystyna Żok - Radna Powiatu Gnieźnieńskiego,
7. Bogumiła Młodzikowska - Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie ul. Wyszyńskiego 4,
8. Ewa Polaszewska - Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
9. Zbigniew Narożny - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, os. Orła Białego 20,
10. Teresa Gorczyńska - Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
11. Maria Brykczyńska - Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
12. Stanisław Król - Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Os. Kazimierza Wielkiego 22c/1,
13. Małgorzata Cichomska - Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
14. Marek Kosmala - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
15. Małgorzata Matczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
16. Agnieszka Rzempała - Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
17.Marek Szczepanowski - inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 

 

 § 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie .§ 3.

Aneks wchodzi wżycie z dniem podpisania .
 

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów Rejestr i zdawalność OSK Cyfrowy Urząd - Wydział Komunikacji Cyberbezpieczeństwo
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki