BIPWtorek, 06.6.2023

Zaproszenie na spotkanie zorganizacjami pozarządowymi z powiatu gnieźnieńskiego

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowez pow.gnieźnieńskiego do udziału w spotkaniu dotyczącym idei sieciowania oraz wzmacnianialokalnych organizacji społecznych. Wydarzenie odbędzie się 3 marca 2015r. (wtorek) w g. 17:00-20:30, wCentrum Kultury "Scena to dziwna" w Gnieźnie (ul. Roosevelta 42 ). Spotkanie jest adresowane doprzedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych z pow. gnieźnieńskiego,którym bliska jestidea sieciowania i wspólne działania na rzecz wzmocnienia sektora obywatelskiego.

Program spotkania:

  • Powitanie uczestników spotkania przez przedstawicieli samorządu powiatowego i gminnego oraz przez Prezesa WRK ZOP.
  • Przedstawienie federacji jaką jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) oraz korzyści z członkostwa w sieci WRK ZOP.
  • Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych w powiecie gnieżnieńskim ( m.in. aspekt współpracy wewnątrz środowiska pozarządowego oraz współpracy z samorządem). Wspólnie zastanowimy się jak polepszać sytuację organizacji w powiecie.
  • Prezentacja oferty merytorycznej dla NGOs oraz oferowanego wsparcia rzeczowego.

Wspólna dyskusja na temat potrzeb środowiska jest dla nas cenną wskazówką w planowaniu zarówno wsparcia merytorycznego dla organizacji jak i działań rzeczniczych. Jako sieć działająca w Wielkopolsce od 20 lat aktywnie włączamy się w tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju organizacji. Głośno mówimy o potrzebach organizacji i nie boimy się mówić tego, co inni wolą przemilczeć. Zapraszamy was do tworzenia silnego i samorządnego sektora, który wie czego chce i potrafi skutecznie działać w środowisku lokalnym oraz współpracować z administracją.

W razie ewentualnych pytań, informacji na temat spotkania oraz członkostwa w WRK ZOP udziela:
Powiatowa koordynatorka ds. sieciowania WRK ZOP: Maria Brykczyńska, maria.brykczynska@wrk.org.p
Biuro WRK ZOP: Małgorzata Sajkiewicz, adres e-mail: malgorzata.sajkiewicz@wrk.org.pl , nr tel. 61 85 30 930, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Proszę potwierdzić udział w spotkaniu u powiatowego koordynatora.Spotkanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z wyrazami szacunku,
Justyna K. Ochędzan (Prezes WRK ZOP)

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów Rejestr i zdawalność OSK Cyfrowy Urząd - Wydział Komunikacji Cyberbezpieczeństwo
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki