BIPWtorek, 06.6.2023

Zespół Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie


Adres:
ul. B. Chrobrego 23
62-200 Gniezno

Adres e-mail: zseogniezno@epoczta.pl
Adres www: www.zseo.gniezno.pl
Telefon/fax: 428-29-10, 428-29-21

Dyrektor: mgr Sławomir Wierzelewski
Wicedyrektorzy: mgr Iwona Ratajczak, mgr Ilona Wencel
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Magdalena Trzaskawka


Podstawy prawne działalności:

  • Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania Nr O-II-031/17/74 z dn. 29.06.1974 r. powołujące Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Gnieźnie;
  • Kurator Oświaty w Poznaniu 10.12.1992 r. wyraża zgodę na zmianę nazwy szkoły na „Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie”;
  • Akt Przekształcenia nr 0663-15/02 z dnia 28.02.2002 r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

Oferta edukacyjna:
TECHNIKA PO GIMNAZJUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH:

  • technik ekonomista
  • technik handlowiec
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik organizacji reklamy

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA HANDLOWA
We wszystkich szkołach kończących się egzaminem maturalnym obowiązuje język angielski i język niemiecki.
W szkole zasadniczej obowiązuje język niemiecki.
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Uczniowie szkoły zawodowej i techników zdają egzaminy w dobrze znanych sobie murach, co w połączeniu z solidnym przygotowaniem daje dobre wyniki.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki