BIPPiątek, 09.6.2023

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Adres:

ul. Sienkiewicza 6
62-200 Gniezno

Adres e-mail: sienkiewiczzsp3@interia.pl
Strona WWW: www.zsp-3.edupage.org
Tel./Fax.: 061 426-31-53


Kadra Kierownicza:

 • Dyrektor: Tadeusz Stręk
 • Zastępcy: Katarzyna Piechocka, Krystyna Jarosz

  Podstawa prawna:

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został powołany na podstawie Akt Przekształcenia nr 0663-17/02.

  Historia:
   

  Na wniosek władz Kuratorium Kręgu Szkolnego Poznańskiego z dniem 1 września 1965 roku powołano do życia w Gnieźnie Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. Podstawą do otwarcia szkoły było Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 grudnia 1961 roku. Siedziba nowej placówki oświatowej mieściła się w Szkole Podstawowej nr 5 w Gnieźnie., przy ul. Chrobrego 12. W roku szkolnym 1970/71 zmieniona zostaje nazwa szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. Od 1 marca 1976 roku szkoła przeniosła się do budynku po ZSZ nr 1 przy ul. Sienkiewicza 6 i zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gnieźnie. W dniu 1 stycznia 1983 roku władze oświatowe ustaliły obowiązującą nazwę: Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Gnieźnie. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 lutego 2002r. szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie. Obecnym dyrektorem szkoły jest mgr H. Zander.

  Dzień dzisiejszy szkoły:
   

  Nasz Zespół Szkół Zawodowych nr 3 kształci w wielu zawodach na poziomie zasadniczym oraz średnim. Dwu- i trzy- letnie kierunki zasadnicze są prowadzone w systemie dualnym czyli obejmują przedmioty teoretyczne oraz praktyczne, które odbywają się w zakładach pracy. Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w godzinach dopołudniowych. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami, min. budowlaną, technologii drewna, spożywczą, historyczną i komputerową oraz podstawowym niezbędnym zapleczem sportowym. Szkoła prowadzi również bogatą edukację językową. Uczniowie mają do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski. W zależności od zainteresowań uczniów szkoła realizuje ścieżki edukacyjne; europejską, medialną, ekologiczną. Z założeniami harmonizuje koncepcja wychowawcza. Ważnym celem wychowawczym jest kształcenie podstawy tolerancji, otwarcia na potrzeby i poglądy innych ludzi. Szkoła uwzględnia w procesie wychowawczym wolę rodziców formułowaną za pośrednictwem Rady Rodziców. Istotną zaletą ZSP nr 3 jest dogodne położenie w centrum miasta około 10 minut od dworca PKP i PKS. Wprowadzona reforma edukacji pozwala nam rozszerzyć ofertę kształcenia. W roku szkolnym 2002/2003 proponujemy kształcenie na poziomie szkoły zasadniczej, l liceum profilowanego, technikum młodzieżowego oraz technikum dla dorosłych.

  Warunki przyjęcia:
   

  Do klas zasadniczych zawodowych o przyjęciu decyduje świadectwo ukończenia gimnazjum i wyniki testu końcowego oraz umowa o pracę w celu nauki zawodu. Do Technikum Budowlanego i Liceum Profilowanego o przyjęciu będą decydować: świadectwo i wyniki testu końcowego z gimnazjum. Rekrutacja będzie trwać od 15 kwietnia do 17 maja. Do 25 czerwca przyjmowane będą świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego.

  Godziny urzędowania:
  8:00 - 20:00

  Zestawienie kierunków i zawodów

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki