BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

Na podstawie UCHWAŁY NR XIX/123/2016 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 09 lutego 2016 r.w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie – z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20, złożony z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum został rozwiązany.

Adres:

ul. Sobieskiego 20
62-200 Gniezno

Tel. 426-65-23
Fax. 426-65-23
http: www.gzsp4.neostrada.pl

Kadra kierownicza:
Dyrektor: mgr Dariusz Banicki
Zastępca: mgr Alina Jastrzębska
Kierownik szkolenia praktycznego: mgr Irena Hązła

Szkoła działa z mocy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych został powołany na podstawie Akt Przekształcenia nr 0663-18/02.

Skład i zadania:

W Zespole naukę pobiera 760 uczniów w 23 oddziałach. Językami wykładanymi w naszej szkole są język angielski, niemiecki i rosyjski. W klasach pierwszych uczniowie mają dwa języki ( jeden kontynuacja, drugi od podstaw), starsze roczniki uczniów uczą się jednego języka obcego.

Kształcone zawody:

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 obecnie młodzież uczy się w:

Liceum Profilowanym dla młodzieży 3-letnim

 • profil socjalny
  specjalność: ochrona zdrowia i opieka społeczna
 • profil usługowo-gospodarczy
  specjalność: hotele i restauracje

 


Technikum dla młodzieży 4-letnim w zawodach:

 

 • technik technologii żywności
 • kucharz
 • technik organizacji i usług gastronomicznych

 


Zasadniczej Szkole Zawodowej dla młodzieży 2-letniej

 

 • zawód: kucharz małej gastronomii

 


Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 3-letnie

 

 • zawód: kucharz

 


Szkole Policealnej 2-letniej na kierunkach

 

 • technik hotelarstwa
 • technik obsługi turystycznej.

 


Nowe szkoły dla dorosłych

 

 • Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna - Technik Hotelarstwa
 • Szkoła Policealna - Technik Obsługi Turystycznej

 


Nie tylko szkoła:

 

 

 

Oprócz tradycyjnych klasopracowni znajdują się bardzo dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: gastronomiczna, komputerowa i multimedialna. W szkole istnieje biblioteka, a w niej. internetowe multimedialne centrum informacji. Aktywność licznych klubów i kół zainteresowań pozwala młodzieży rozwijać swoje zdolności. Szkoła dba także o rozwój fizyczny uczniów i słuchaczy, posiada salę gimnastyczną, dwa boiska sportowe i korty do tenisa ziemnego. Budynek szkoły znajduje się przy głównym miejskim węźle komunikacyjnym - tuż obok jest przystanek autobusowy i duży parking samochodowy

Godziny i dni urzędowania administracji:
 

 

 

 • Wtorek, środa i czwartek: 8:00-17:00,
 • Poniedziałek i piątek: 8:00-15:00.

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki